Događanja
23-3-2018
Korizmeno vrijeme

Korizma je vrijeme čistoće, odricanja i reda te prema tome usmjeravamo svoje razmišljanje i djelovanje.

Zajedno s djetetom možete odlučiti čega se odreći i što učiniti ili dati drugima. Posebnu brigu vodite i o prostoru u kojem boravite. Tih dana svatko u obitelji može pospremiti svoj dio prostora.


12-1-2018
‘Alkarić’ prikuplja pomoć za škole Afrike
‘Škole za Afriku’ zajednička je inicijativa UNICEF-a, Zaklade ‘Nelson Mandela’ i Hamburškog društva za promoviranje demokracije i međunarodnog prava, pokrenuta 2005. godine u Cape Townu. U prikupljanju pomoći za 13 najugroženijih zemalja u Africi uključilo se 27 razvijenih zemalja iz cijelog svijeta, a dosad je u njima prikupljeno više od 225 milijuna američkih dolara. Brojne su škole izgrađene, a postojeće obnovljene. Djeci je osiguran pristup čistoj, pitkoj vodi i sanitarnim prostorijama, izgrađena su školska igrališta, a učionice opremljene potrebnim edukacijskim materijalima, školskim klupama i stolicama.
U inicijativu ‘Škole za Afriku’ uključio se i Dječji vrtić ‘Alkarić’ iz Brnaza, u kojem je provedeno niz aktivnosti kako bi se prikupio novac. Između ostalog, odgajateljice, djeca i roditelji izradili su božićne ukrase koje prodaju u prostorijama vrtića.
10-1-2018
Vrtić Maslačak u akciji Veliki obiteljski Božić
Vrtić Maslačak i ove je godine organizirao humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za najsiromašniju djecu.

U akciji za Marijine obroke "Veliki obiteljski Božić", od prodaje karata za božićne predstave, u 8 odgojnih skupina prikupljeno je 2.100,00 kuna.
Hvala svima u ime Marijinih obroka!
30-8-2017
Početak rada vrtića

POŠTOVANI RODITELJI !

NOVA PEDAGOŠKA GODINA POČINJE U PETAK  1. RUJNA 2017. GODINE !

DOBRO DOŠLI U SVOJE VRTIĆNE JEDINICE !

RAVNATELJICA I DJELATNICI VRTIĆA

 


Natječaj - Stručno osposobljavanje
Objavljeno:17.4.2018.

Na temelju  Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12,16/17)   Dječji vrtić Bili cvitak Sinj dana 17.travnja  2018. g. raspisuje
NATJEČAJ
za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
za radno mjesto stručni suradnik na pravnim poslovima  -jedan (1) izvršitelj/ica
Natječaj traje od 17. travnja 2018. g  do  25.travnja 2018.g
Radno mjesto: stručni suradnik na pravnim poslovima – 1 izvršitelj/ica

Na temelju  Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12,16/17)   Dječji vrtić Bili cvitak Sinj dana 17.travnja  2018. g. raspisuje
NATJEČAJ
za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
za radno mjesto stručnog suradnika u računovodstvu  -jedan (1) izvršitelj/ica
Natječaj traje od 17. travnja 2018. g  do  25.travnja 2018.g
Radno mjesto: stručni suradnik u  računovodstvu – 1 izvršitelj/ica

 PDF Dokument

Natječaj - Ravnatelj/ica
Objavljeno:14.2.2018.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (N.N. 76/93,29/97,47/99 i 35/08), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07, 94/13) te članka 53. Statuta Dječjeg vrtića „Bili cvitak“, Sinj Upravno vijeće na svojoj 5. sjednici održanoj 13.veljače 2018.g raspisuje:
N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja

Dječjeg vrtića „Bili cvitak“ Sinj
Za ravnatelja može biti imenovana osoba:
- koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika
- koja ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja


 PDF Dokument

Predškola 2018 - poziv
Objavljeno:6.2.2018.

POZIV NA UPIS DJECE U PREDŠKOLU (MALU ŠKOLU)


Pozivaju se roditelji predškolske djece (djeca u godini prije polaska u školu koja će do 31. ožujka 2018.godine navršiti 6 godina), a koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u predškolu (malu školu).
Upisi će se obavljati od 7. do 14. veljače 2018. godine u dječjem vrtiću Maslačak (Kneza Branimira 3, Sinj) kod pedagoga, svakim radnim danom od 8h - 14h, a četvrtkom od 14h – 18h.


 Poziv

 Prijavnica

 Poziv

Natječaj - spremačica
Objavljeno:23.1.2018.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj dana 22.01.2018.g raspisuje:

N A T J E Č A J
1. za radno mjesto spremača/ice na određeno puno radno vrijeme do 30.lipnja 2018.g
 – 1 izvršitelj/ica


Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-

 PDF Dokument

Natječaj - Odgojitelji
Objavljeno:23.1.2018.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 50.Statuta, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak na4. sjednici održanoj 19.siječnja 2018.g raspisuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto odgojitelja/ice predškolske djece
1. Radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece na određeno puno radno vrijemedo 30.lipnja2018.g–tri (3) izvršitelja/ice(m/ž) – povećan opseg poslova

1. Radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece  na određeno puno radno vrijemedo - jedan (1) izvršitelj/ica (m/ž) – do povratka odsutne djelatnice

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-

 PDF Dokument

     
 
Dječiji vrtići Bili cvitak
A.K.Matasa 8, Sinj tel. 825-617

Sva prava pridržana © 2009- 2018