Događanja
4-12-2014
Marijini obroci
Već treću godinu organiziramo humanitarnu akciju prikupljanja novčanih sredstava za prehranu djece siromašnih zemalja pod nazivom Marijini obroci.
11-11-2014
Projekt I mi smo trista

U sklopu proslave 300. Alke s Viteškim alkarskim društvom Sinj dogovorena je realizacija kulturno - edukacijskog projekta "I mi smo trista".

 

U projektu će sudjelovati djeca u godini pred polazak u školu (predškolci), a realizacija će se odvijati u više faza.  

16-10-2014
Dani zahvalnosti za plodove Zemlje - Dani kruha

Svake godine, u mjesecu listopadu, obilježavamo Dane zahvalnosti za plodove Zemlje - dane kruha. S djecom radimo teme o plodovima jeseni i kruhu kao izvoru života. Odlazimo u mlin, pričamo, pjevamo, razmišljamo, otkrivamo, molimo, zahvaljivamo, mijesimo, pečemo, zajedno blagujemo i blagoslivljamo hranu,...

Zahvaljujemo se i radujemo kruhu - izvoru života!

Priprema i blagovanje kruha odvija se u vrtićnim jedinicama! 

 


Javna nabava - 2014/2015
Objavljeno:28.10.2014

Dječji vrtić Bili cvitak Sinj, oglašava ODLUKU o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti javne nabave za 2014/2015 godinu

    ODLUKA
Rezultati upisa 2014/2015
Objavljeno:17.6.2014

R J E Š E N J E
o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice
Dječjeg vrtića BILI CVITAK Sinj
za pedagošku godinu 2014./2015.

 Upisi djece za 2014-2015 godinu
Objavljeno:17.4.2014

Dječji vrtić Bili cvitak Sinj, oglašava upis djece u jaslice i vrtić za 2014/2015 pedagošku godinu.

    Upitnik novi 

    Upitnik obnova     
 
Dječiji vrtići Bili cvitak
A.K.Matasa 8, Sinj tel. 825-617

Sva prava pridržana © 2009- 2014