Kontakt


Kontakt podaci

UPRAVA:

Lokacija: Žankova glavica 3, 21230 Sinj

Ravnateljica: Nediljka Dolić, mob. 0998128331

Tajništvo: Nina Boko Barać, tel. 825-617, tajnik@bilicvitak.hr

Računovodstvo:
Ana Vučković, Milica Džigo, tel. 825-616

STRUČNA SLUŽBA VRTIĆA

Lokacija: vrtić Maslačak, Kneza Branimira 3, 21230 Sinj

Pedagog: Ana Vukas, tel. 822-001, pedagog@bilicvitak.hr

Logoped: Ivona Jozić, logoped@bilicvitak.hr

Edukacijski rehabilitator: Andrea Tomašević, defektolog@bilicvitak.hr

Zdravstveni voditelj: Ana Efendić, vms@bilicvitak.hr

Vrtić Alkarić, Brnaze 5, tel. 701-321, alkaric@bilicvitak.hr

Vrtić Vrapčić, Brnaze 420, tel. 701-330

Vrtić Potočnica, Glavice 230, tel. 825-625

Vrtić Ljiljan, Turjaci, tel. 234-036     
 
Dječiji vrtići Bili cvitak
A.K.Matasa 8, Sinj tel. 825-617

Sva prava pridržana © 2009- 2019