Kontakt


Kontakt podaci

UPRAVA:

Lokacija: Žankova glavica 3, 21230 Sinj

Ravnateljica: Nediljka Dolić, mob. 0998128331

Tajništvo: Nina Boko Barać, tel. 825-617

Računovodstvo:
Ana Vučković, Milica Džigo, tel. 825-616


STRUČNA SLUŽBA VRTIĆA, K. Branimira 3, tel. 822-001

1. Stručni suradnik edukacijski rehabilitator Andrea Tomašević, mag.rehab.educ.

2. Stručni suradnik logoped Ivona Jozić, mag.logoped

3. Stručni suradnik pedagog Ana Vukas, dipl.pedagog, dipl.sociolog

4. Zdravstveni voditelj Ana Efendić, bacc.med.techn. - mob. 0993671329

Vrtić Alkarić, Brnaze 5, tel. 701-321 - alkaric@bilicvitak.hr

Vrtić Vrapčić, Brnaze 420, tel. 701-330 - vrapcic.sinj@gmail.com

Vrtić Potočnica, Glavice 230, tel. 825-625 - potocnica.sinj@gmail.com

Vrtić Ljiljan, Turjaci, tel. 234-036 - ljiljan.sinj@gmail.com     
 
Dječiji vrtići Bili cvitak
A.K.Matasa 8, Sinj tel. 825-617

Sva prava pridržana © 2009- 2020