O nama


Datum objave:1.9.2020.
Opći podaci

Odgojno-obrazovni rad odvija se u šest vrtićkih jedinica i to:

  1. Bili cvitak
  2. Maslačak
  3. Alkarić
  4. Potočnica
  5. Vrapčić 
  6. Ljiljan

 

Pregled broja djece i skupina po programima

 Program - jedinica

Broj djece

Broj odg. skupina

10 satni jaslični (Bili cvitak, Alkarić, Ljiljan)

94


6


10 satni vrtićni (Bili cvitak,Maslačak, Alkarić, Ljiljan, Potočnica )

323

13

5-6 satni vrtićni jutarnji (Potočnica, Vrapčić) 42
2
4-5 satni vrtićni popodnevni (Bili cvitak, Maslačak, Alkarić, Vrapčić)
147
8


UKUPNO:

606


29

 
 

 

      
 
Dječiji vrtići Bili cvitak
A.K.Matasa 8, Sinj tel. 825-617

Sva prava pridržana © 2009- 2021