O nama


Datum objave:12.3.2018.
Predškolski CAP

CAP = PROGRAM PREVENCIJE ZLOSTAVLJANJA DJECE

 

CAP (čit. kap; akronim od Child Assault Prevention) program je primarne prevencije zlostavljanja koji osnažuje djecu u sprječavanju napada od strane vršnjaka, napada nepoznate osobe (otmica) i napada od strane poznate odrasle osobe. CAP nastoji integrirati najbolje izvore pomoći u zajednici kako bi se smanjila ranjivost djece i mladih na verbalno, fizičko i seksualno zlostavljanje. Jedan od najobuhvatnijih i najinovativnijih programa primarne prevencije u svijetu. Nastao u SAD 1978. godine.  Udruga roditelja «Korak po korak» uvela ga je u naše vrtiće i škole 1999. god. kao 14. zemlja u svijetu. CAP-ovi programi polaze od stava da napad predstavlja kršenje, ugrožavanje osnovnih ljudskih prava i da svi ljudi i njihova djeca imaju pravo biti sigurni, jaki i slobodni.

Ključne strategije uključuju: zalaganje za sebe, podrška vršnjaka, učinkovita komunikacija i traženje pomoći.

CAP-ov program polazi od stava da napad predstavlja kršenje i ugrožavanje osnovnih ljudskih prava te da svi ljudi i njihova djeca imaju pravo biti sigurni, jaki i slobodni.

Predškolski CAP ima za cilj cilj smanjiti ranjivost djece i njihovu izloženost različitim oblicima zlostavljanja kroz pružanje kvalitetnih informacija, poučavanje učinkovitim prevencijskim strategijama, osnaživanje njima važnih odraslih, roditelja i zaposlenika vrtića, da im pruže kvalitetniju podršku.

Obrazovanje o prevenciji najučinkovitiji je oblik borbe protiv zlostavljanja djece. Želimo li prevenirati zlostavljanje (smanjiti ranjivost i podložnost nasilju), moramo najprije shvatiti što djecu čini ranjivom. Potrebno je naučiti djecu asertivnom ponašanju. Dijete nikad nije odgovorno. Ono je uvijek žrtva. Djecu treba slušati i vjerovati im. Ona nam najbolje mogu reći istinu o sebi i svojoj patnji. Kvalitetan odnos i iskrena komunikacija između djece i odraslih najvažnija je strategija prevencije napada na dijete. Djecu treba poučiti što mogu sama učiniti ako se nađu u opasnoj situaciji i s kime o tome mogu razgovarati!

Program je dio projekta Udruge roditelja Korak po korak čiju je edukaciju u trajanju od 32 sata završilo 9 polaznika (3 CAP tima). Iste imaju ulogu Cap pomagača i nosioci su predavanja za zaposlene i roditelje te igrokaza za djecu. Sav potreban materijal kao što su brošure, upitnici, ček liste i identifikacijske kartice dobivamo od Udruge Korak po korak.

Program je namijenjen djeci polaznicima redovnih programa u godini pred polazak u školu (oko 200 polaznika) u jedinicama. Način realizacije (troslojni pristup edukaciji o prevenciji):

- obučavanje osoblja vrtića,

- obučavanje roditelja,

- obučavanje djece kroz radionice/igrokaze za djecu (3 igrokaza prema priručniku za CAP pomagače Nove strategije za slobodnu djecu) 

Način vrednovanja:

- evaluacija aktivnosti i zapažanja tima,

- ocjenjivanje predavanja za roditelje,

- ocjenjivanje radionica za djecu od strane odgojitelja,

- Protokol o obavljenim aktivnostima Predškolskog CAP programa i

- Ček lista za predškolski program. 

Provedba programa planirana je za ožujak.

Raspored predavanja za roditelje i plan radionica za djecu bit će objavljen na oglasnim pločama svih vrtića.
     
 
Dječiji vrtići Bili cvitak
A.K.Matasa 8, Sinj tel. 825-617

Sva prava pridržana © 2009- 2019