Natječaj


Datum objave:23.1.2018.
Natječaj - spremačica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj dana 22.01.2018.g raspisuje:

N A T J E Č A J
1. za radno mjesto spremača/ice na određeno puno radno vrijeme do 30.lipnja 2018.g
 – 1 izvršitelj/ica


Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-

 PDF Dokument

     
 
Dječiji vrtići Bili cvitak
A.K.Matasa 8, Sinj tel. 825-617

Sva prava pridržana © 2009- 2019