Savjeti roditeljima


Datum objave:9.10.2010.
Je li vrijeme za logopeda?
Veliki utjecaj na razvoj govornih, jezičnih i komunikacijskih vještina imaju upravo roditelji i socijalna okolina. Roditelji su osobe koje u prvim danima i mjesecima života pružaju pregršt poticaja za pravilan razvoj predgovornih vještina. Dijete svojim razvojem i rastom stupa u komunikaciju sa sve većim brojem sugovornika i nalazi se u novim komunikacijskim situacijama, podupire razvoj njegova govora i jezika.
Logoped je stručna osoba koja se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i terapijom poremećaja govora, jezika i komunikacije. Veći dio poremećaja kojima se bave logopedi nastaje unutar prve tri godine djetetova života, u životnom razdoblju intenzivnog razvoja govora, jezika i komunikacije. To je najranjivije i najpogodnije razdoblje za nastanak jezičnih i govornih teškoća. Ako u tom kritičnom vremenu dijete nije dovoljno i nije pravilno izloženo jezičnom utjecaju u svojoj okolini, usvajanje jezika bit će otežano.
Razvoj govora, jezika i komuniakcije iznimno je složen proces koji prema nekim znanstvenicima započinje još za vrijeme trudnoće. Uredan prenatalni razvoj važna je pretpostavka za daljnji uredan rast i razvoj novorođenčeta. Neki od najvažnijih preduvjeta na strani djeteta za uredno usvajanje govora i jezika su uredno razvijena senzorika (uredan slušni status), uredno funkcioniranje središnjeg živčanog sustava te uredna građa i funkcija govornih organa. Osim razdoblja trudnoće bitni su i perinatalno (razdoblje za vrijeme porođaja) kao i postnatalno razdoblje (vrijeme nakon porođaja) u kojima također mogu nastati uzroci koji će utjecati na razvoj govora.
 
RAZVOJ DJETETOVOG GOVORA
Zbog što ranijeg prepoznavanja i dijagnostike poremećaja te uključivanja u primjerenu terapiju, roditelji imaju važnu ulogu u prepoznavanju odstupanja u urednom govorno-jezičnom razvoju. Kako bi mogli prepoznati odstupanja od urednog razvoja govora, potrebno je poznavati neke karakteristike uobičajenog razvoja govora kod većine djece.
Od rođenja do 2.mjeseca života djeteta, dijete se glasa refleksno, plačem, krikom i vokalizacijom. Takvo glasanje roditeljima signalizira potrebe i stanja djeteta, na što oni i reagiraju.
Od 2. do 5. mjeseca dijete počinje uspostavljati svjesnu kontrolu nad slušanjem i izgovorom, počinje se igrati intonacijom, gukati, traži izvor zvuka okretanjem glave te se kod djeteta pojavljuje prvi smješak.
U dobi od 5. do 7. mjeseca dijete počinje brbljati, producira svoje prve konsonante (m, b i p) koje ugrađuje u jednostavne slogove (ma, ba i pa) te se počinje igrati svojim govornim mogućnostima.
Od 7. do 12. mjeseca dijete sve više brblja i producira sve više slogovnih nizova kao što su pa-pa, ma-ma, ba-ba. Često brblja uz socijalni poticaj i oponaša različite govore i zvukove. Oko 12. mjeseca uobičajene su i prve riječi sa značenjem (mama, tata). Razumijevanje roditeljskog govora sve je bolje, a dijete počinje reagirati na zabrane i jednostavne naloge.
U dobi od 12. do 18. mjeseci dijete producira sve veći broj riječi, riječnik mu postaje bogatiji za pedesetak riječi, a pojavljuju se i prva spajanja po dvije riječi. roditelji djetetu postavljaju jednostavne naloge i pitanja koje ono razumije. u tom vremenu dijete počinje sa zanimanjem slušati pjesmice i jednostavne priče.
U dobi od 2. do 3. godine u govoru djeteta uočava se znatan porast govornog rječnika. Sve češće producira rečenice od 2 ili 3 riječi te počinje upotrebljavati negacije (ne, nema) i prve zamjenice (ja, ti). Izgovor glasova postaje sve razumljiviji. Dijete je sposobno razumjeti i dva naloga u nizu (donesi auto i stavi ga na stol).
U dobi od 3. do 6. godine dijete počinje upotrebljavati sve složenije i dulje rečenice, kao i gramatička pravila materinskog jezika. Ovladava pravilnim izgovorom većine glasova, a govor postaje razumljiv i nepoznatim osobama. Dijete prepričava prošle događaje, voli slušati priče, postupno se razvija sposobnost prepričavanja priča. Sposobno je svoje želje, potrebe i misli izraziti govorom u skladu s pravilima materinskog jezika.

RODITELJSKE NEDOUMICE
Primjetite li da govor vašeg djeteta znatno odstupa od očekivanog razvoja govora u bilo kojem razdoblju njegova života, korisno je posavjetovati se s logopedom kojeg možete potražiti u specijaliziranim ustanovama, u bolnicama, vrtićima, osnovnim školama i u privatnoj praksi.
Također se možete obratiti i nadležnom pedijatru, koji će, ako postoje indikacije, dijete uputiti na daljnje pretrage audiologa, otorinolaringologa, neuropedijatra, logopeda, psihologa ili kojeg drugog specijalista.

     
 
Dječiji vrtići Bili cvitak
A.K.Matasa 8, Sinj tel. 825-617

Sva prava pridržana © 2009- 2019