Savjeti roditeljima


Datum objave:25.10.2010.
Skrb za zdravlje djece

AKO ŽELIŠ BITI ZDRAV

 

Ako želiš biti zdrav,

nemoj biti tvrdoglav.

Slušaj mamu što ti veli,

moraš pojest ručak cijeli.

Nemoj piti sok već vodu,

često idi u prirodu.

Od mlijeka ti zubi rastu,

imaj svoju zubnu pastu.

Od povrća bit ćeš jak,

zato špinat jede svak.

I još malo zdravog lijeka-

neka bude mnogo smijeha!


    (odgojitelj Snježana Župić)

Skrb o zdravlju djece u Vrtiću

 

Otkada je naš vrtić uposlio zdravstvenog voditelja, nizom aktivnosti brinemo o zdravlju polaznika vrtića. Uvijek se vodimo nepobitnom činjenicom da se osnove zdravlja budućeg odraslog čovjeka postavljaju upravo u predškolsko doba.

 

Skrb o pravilnoj prehrani djece:

·        izrada jelovnika koji zadovoljavaju kalorijske, energetske i gradivne vrijednosti te potrebe za vitaminima, mineralima, bjelančevinama i ostalim neophodnim elementima za zdrav rast i razvoj djeteta

·        kroz djeci zanimljive aktivnosti u suradnji s odgojiteljima provođenje razgovora o zdravoj prehrani 

·        formiranje kutića zdrave hrane, izrada plakata u skupinama na temu „ Zdravo – nezdravo“

·        pri proslavama rođendana  izbjegavati slatkiše i slane grickalice- postepeno ih mijenjati zdravijim varijantama (orašasti plodovi, suho voće, mliječni deserti)

 

Poticanje razvoja pravilnih kulturno - higijenskih navika:

·        zajedno s odgojiteljima raditi na poticanju pravilnog pranja ruku

·        pranje zubi već u jasličnim skupinama, a kod starijih nastojanje na pravilnom četkanju zubi iza objeda u cilju stvaranja svakodnevne navike

·        kroz vesele i zanimljive aktivnosti kod svih razvijati navike stavljanja ruke na usta kod kihanja, kašljanja te pravilne uporabe maramice za nos

 

Osiguranje sigurnog mikroklimatskog okruženja:

·        uvidima u higijenu svih objekata i okoliša

·        osiguranje sanitarno – zdravstvenih pregleda radnika te nabava adekvatne radne obuće i odjeće

·        uključivanje u eko projekte kod starijih uzrasta kao i provođenje eko projekta na nivou cijele ustanove

 

Poduzimanje mjera protiv nezgoda u ustanovi:

·        skrb o adekvatno opremljenom unutarnjem prostoru objekta

·        skrb o adekvatno opremljenom vanjskom prostoru objekta

·        individualno pružanje pomoći povrijeđenom djetetu

·        zdravstvena poduka odgojnog osoblja u pružanju prve pomoći

 

Skrb o provođenju zdravstveno – rekreativnih i edukativnih programa:

·        praćenje provođenja tjelesnih aktivnosti u skupinama

·        praćenje provođenja boravka na zraku

·        sudjelovanje u pripremi i realizaciji izleta u prirodu

·        kroz aktivnosti u predškolskim skupinama primjereno educirati djecu o problemima bolesti i ovisnosti

 

Suradnja s roditeljima:

·      roditeljski sastanci za nove roditelje (u dogovoru s odgojiteljima provoditi neke zdravstvene teme)

·      individualni razgovori s roditeljima tijekom godine ovisno o potrebi

 

Provođenje preventivne zdravstvene zaštite:

·        prikupljanjem potvrda sistematskog pregleda djece prije upisa u vrtić

·        prikupljanjem potvrda kontrolnog pregleda djeteta nakon pojave simptoma oboljenja i na taj način praćenje epidemiološke situacije po objektima i po skupinama

·        antropometrijska mjerenja po svim skupinama te kontinuirano praćenje uhranjenosti svakog djeteta

·        suradnja sa pedijatrijskom i higijensko – epidemiološkom službom Doma zdravlja te po potrebi dogovor o poduzimanju potrebnih preventivnih mjera u skupinama

·        suradnja prema potrebi sa sustručnjacima iz srodnih i medicinskih ustanova – primjerice, prevenciju karijesa

 

     
 
Dječiji vrtići Bili cvitak
A.K.Matasa 8, Sinj tel. 825-617

Sva prava pridržana © 2009- 2019