Upute


Datum objave:17.4.2014.
Najvažnije informacije o upisu djeteta u vrtić

 

Pravo na upis djeteta u Vrtić ostvaruju roditelji koji zajedno s djetetom imaju prebivalište na području grada Sinja.

U jaslične programe upisuje se dijete koje je do 31.8. tekuće godine navršilo jednu godinu života.

U vrtićne programe upisuje se dijete koje je do 31.8. tekuće godine navršilo tri godine života. 

Uz zahtjev za upis djeteta roditelj/skrbnik prilaže sljedeću dokumentaciju:

- rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,

- preslike osobnih iskaznica obaju roditelja,

- dokaz o zaposlenosti roditelja,

- potvrdu o upisu za roditelje studente,

- potvrdu liječnika o zdravstvenom stanju djeteta,

- dokaze za utvrđivanje prioriteta.

Zahtjeve zaprimljene u propisanom roku razmatra Komisija za upis djece koju imenuje Upravno vijeće Vrtića. 

Rezultati upisa objavljuju se najkasnije do 10. lipnja na oglasnoj ploči vrtića Bili cvitak (zbirno) i pločama vrtićnih jedinica te na web stranici Vrtića. 

Na rezultate upisa roditelji imaju pravo žalbe Upravnom vijeću u roku 15 dana od objave rezultata.

Prema kriterijima Pravilnika o upisu izravan upis u vrtić imaju djeca u godini pred polazak u školu, djeca HRVI iz Domovinskog rata, djeca roditelja žrtava iz Domovinskog rata i djeca s teškoćama u razvoju.

Ostala djeca bit će bodovana kako slijedi: 

1. Djeca zaposlenih roditelja:

- oba roditelja..................................................... 80 + 10 bodova za svako dijete

- jednoroditeljska obitelj...................................... 80 + 10 bodova za svako dijete

- jedan roditelj.....................................................40 + 10 bodova za svako dijete 

2. Djeca kojima su oba roditelja studenti .....................60 + 10 bodova za svako dijete   

3. Za djecu iz obitelji s troje i više djece dodaje se 20 bodova. 

4. Za djecu iz udomiteljskih obitelji dodaje se 15 bodova.

5. Djeci roditelja koji primaju dječji doplatak dodaje se 10 bodova.

Za djecu koja već koriste programe Vrtića potrebno je obnoviti upis kod odgojitelja (popuniti obrazac za obnovu upisa).

 

 

      
 
Dječiji vrtići Bili cvitak
A.K.Matasa 8, Sinj tel. 825-617

Sva prava pridržana © 2009- 2021