Upute


Datum objave:6.2.2009.
Plaćanje boravka djeteta

Osnivač i vlasnik DV Bili cvitak je Grad Sinj koji utvrđuje uvjete i način financiranja svih programa kao i mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa. 

Mjesečni iznos uplate roditelja je fiksan i ne ovisi o broju dana boravka vrtiću.

Za mjesec u kojem dijete nije boravilo niti jedan dan u vrtiću, roditelj plaća umanjenu cijenu.

Roditelj uplatu vrši putem uplatnice koju će dobiti u vrtiću svakog mjeseca.

Subvencija troškova smještaja

1. Od obveze plaćanja programa predškolskog odgoja za godinu koja prethodi polasku u školu, korisnici subvencije oslobađaju se u cjelosti za:

a) dijete bez oba roditelja

b) dijete čiji je roditelj /skrbnik korisnik socijalne skrbi

c) dijete čiji roditelj koristi pravo na dopust za njegu djeteta po čl. 23. Zakona o porodiljnim naknadama

d) dijete HRVI sa 100% stupnjem tjelesnog oštećenja

e) dijete s teškoćama (po Rješenju ovlaštene Komisije)

2. Cijena programa predškolskog odgoja umanjuje se:

- 30% za dijete samohranog roditelja

- 30% za dijete HRVI sa stupnjem tjelesnog oštećenja do 50%

- 50% za dijete HRVI sa stupnjem tjelesnog oštećenja većim od 50%.

3. Korisnici subvencije za drugo istovremeno upisano dijete plaćaju 80%, a za treće dijete 50% od cijene programa. Četvrto i svako sljedeće upisano dijete oslobađa se obveze plaćanja.

 

     
 
Dječiji vrtići Bili cvitak
A.K.Matasa 8, Sinj tel. 825-617

Sva prava pridržana © 2009- 2019