Datum objave:3.2.2020.
Predškola 2020

Upis u program predškole obavljat će se od 17. do 21. veljače 2020. god. u dječjem vrtiću Maslačak (K. Branimira 3) kod pedagoga, radnim danom od 8 do 14 sati, a četvrtkom od 12 do 18 sati.

Program se odnosi na djecu u godini pred polazak u školu (rođeni do 31.3.2014.), a koja nisu uključena u redovite programe predškolskog odgoja.

Pri upisu je potrebno priložiti:

- preslik rodnog lista djeteta,

- preslike osobnih iskaznica roditelja,

- liječničku potvrdu o sistematskom pregledu djeteta i

- ispunjenu prijavnicu.

Program predškole bit će organiziran u područnim školama Radošić, Karakašica i Lučane, od 2. ožujka do kraja lipnja 2020. godine.

     
 
Dječiji vrtići Bili cvitak
A.K.Matasa 8, Sinj tel. 825-617

Sva prava pridržana © 2009- 2020