Datum objave:11.6.2018.
Upis 2018-2019 - Rezultati

Na temelju članka 1.a i čl.20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, 94/13) i čl.7. Pravilnika o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanova u vlasništvu Grada Sinja, Komisija za upis djece u vrtić koju imenuje Upravno vijeće, na sjednici održanoj 30. svibnja 2018. godine donijela je sljedeću:

ODLUKU
o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice
Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj
za pedagošku godinu 2018./2019.


 Rezultati     
 
Dječiji vrtići Bili cvitak
A.K.Matasa 8, Sinj tel. 825-617

Sva prava pridržana © 2009- 2019