Datum objave:18.6.2018.
50. Sastanci za roditelje novoupisane djece
Roditeljski sastanci na temu:

USUSRET VRTIĆU
 
održat će se prema sljedećem rasporedu:

- 19.6.2018. u 18 sati u dvorani vrtića Maslačak za jutarnje programe vrtića BILI CVITAK, MASLAČAK i ALKARIĆ (jaslice+vrtić)
- 19.6.2018. u 19 sati u dvorani vrtića Maslačak za popodnevne programe vrtića BILI CVITAK, MASLAČAK i ALKARIĆ
- 20.6.2018. u 18 sati za vrtić LJILJAN Turjaci (jaslice+vrtić) u dvorani vrtića
- 20.6.2018. u 19 sati za vrtić VRAPČIĆ Brnaze u sobi boravka vrtića
- 26.6.2018. u 18 sati za vrtić POTOČNICU Glavice u sobi boravka vrtića

Tema: informiranje roditelja o programima vrtića, obveze, priprema djeteta za polazak u vrtić, zdravstvena zaštita te zadaće stručnog tima.

Voditelji: članovi stručnog tima
     
 
Dječiji vrtići Bili cvitak
A.K.Matasa 8, Sinj tel. 825-617

Sva prava pridržana © 2009- 2019