Datum objave:16.12.2019.
NATJEČAJ odgojitelja/ice
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 50. Statuta, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak na  temelju odluke donesene na 24. sjednici dana 13. prosinca 2019.g raspisuje:
NATJEČAJ
za radno mjesto odgojitelja/ice predškolske djece
1. Radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece  na neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica (m/ž)
UVJETI:Prema čl.24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN10/97,107/07,94/13) i čl.2.Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN133/97)

 PDF Dokument     
 
Dječiji vrtići Bili cvitak
A.K.Matasa 8, Sinj tel. 825-617

Sva prava pridržana © 2009- 2020