:: Arhiva po godinama ::

Datum objave:23.1.2018.
Natječaj - Odgojitelji

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 50.Statuta, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak na4. sjednici održanoj 19.siječnja 2018.g raspisuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto odgojitelja/ice predškolske djece
1. Radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece na određeno puno radno vrijemedo 30.lipnja2018.g–tri (3) izvršitelja/ice(m/ž) – povećan opseg poslova

1. Radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece  na određeno puno radno vrijemedo - jedan (1) izvršitelj/ica (m/ž) – do povratka odsutne djelatnice

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-

 PDF Dokument

     
 
Dječiji vrtići Bili cvitak
A.K.Matasa 8, Sinj tel. 825-617

Sva prava pridržana © 2009- 2019