:: Arhiva po godinama ::

Datum objave:14.2.2018.
Natječaj - Ravnatelj/ica

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (N.N. 76/93,29/97,47/99 i 35/08), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07, 94/13) te članka 53. Statuta Dječjeg vrtića „Bili cvitak“, Sinj Upravno vijeće na svojoj 5. sjednici održanoj 13.veljače 2018.g raspisuje:
N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja

Dječjeg vrtića „Bili cvitak“ Sinj
Za ravnatelja može biti imenovana osoba:
- koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika
- koja ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja


 PDF Dokument

     
 
Dječiji vrtići Bili cvitak
A.K.Matasa 8, Sinj tel. 825-617

Sva prava pridržana © 2009- 2019