:: Arhiva po godinama ::

Datum objave:20.4.2018.
Upis 2018-2019

Na temelju čl.1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i čl.4 Pravilnika o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove u vlasništvu grada Sinja, Dječji vrtić Bili cvitak Sinj, A.K.Matasa 8 objavljuje:

O G L A S

o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslicaDječjeg vrtića Bili cvitak Sinj za pedagošku godinu 2018/2019.


Za sve dodatne informacije može se obratiti na telefone 823-166, 825-617. Obavijest

Zahtjev
Upitnik

 Anketa

 Obavijest

 Zahtjev
 Upitnik
 Anketa

     
 
Dječiji vrtići Bili cvitak
A.K.Matasa 8, Sinj tel. 825-617

Sva prava pridržana © 2009- 2020