:: Arhiva po godinama ::

Datum objave:17.4.2014.
Oglas o upisu za 2014/15. godinu

O G L A S
ZA UPIS DJECE U JASLICE/VRTIĆ
za 2014/15. ped. godinu

Dječji vrtić Bili cvitak Sinj, oglašava upis djece u jaslice/vrtić za vrtiće u Sinju, Brnazama i Glavicama.

Upis će se obavljati od 22. do 30. travnja svakim radnim danom u vremenu od 9.00 do 14.00 sati te srijedom od 12.00 do 18.00 sati kod pedagoga u vrtiću Maslačak u Sinju (K. Branimira 3).

Pri upisu djeteta potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
1. presliku rodnog lista ili izvadak iz matične knjige rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja dokumenta)

2. preslike osobnih iskaznica oba roditelja

3. potvrdu o zaposlenosti roditelja (potvrdu uzeti na Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje)

4. potvrdu liječnika o zdravstvenom stanju djeteta

5. ostale dokaze radi utvrđivanja prioriteta.

Za djecu koja već pohađaju vrtić potrebno je obnoviti upis kod odgojitelja te priložiti dokumente ukoliko je došlo do promjena.          
Rezultati upisa bit će objavljeni najkasnije do 10. lipnja na oglasnim pločama svih vrtića i web stranici.

                                                                                           Ravnateljica: Ana Križanac

                                                                                                         

     
 
Dječiji vrtići Bili cvitak
A.K.Matasa 8, Sinj tel. 825-617

Sva prava pridržana © 2009- 2019