:: Arhiva po godinama ::

Datum objave:29.5.2015.
RASPORED SASTANAKA S RODITELJIMA NOVOUPISANE DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./16

SASTANCI ZA RODITELJE NOVOUPISANE DJECE ODRŽAT ĆE SE U DVORANI VRTIĆA MASLAČAK (K. BRANIMIRA 3, ŠTALIJA) PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

• 15. LIPNJA 2015. U 17.00 SATI ZA JASLIČNE 10 SATNE PROGRAME VRTIĆA BILI CVITAK I ALKARIĆ 

• 15. LIPNJA 2015. U 18.30 SATI ZA 8 - 10 SATNE JUTARNJE PROGRAME VRTIĆA BILI CVITAK, MASLAČAK I ALKARIĆ

• 16. LIPNJA 2015. U 17.00 SATI ZA JUTARNJE I POPODNEVNE PROGRAME VRTIĆA POTOČNICA I VRAPČIĆ 
 
• 16. LIPNJA 2015. U 18.30 SATI ZA 4 SATNE POPODNEVNE PROGRAME VRTIĆA BILI CVITAK, MASLAČAK I ALKARIĆ 

TEMA SASTANKA:


1. INFORMACIJE O PROGRAMIMA
2. OBVEZE RODITELJA
3. KAKO PRIPREMITI DIJETE ZA POLAZAK U VRTIĆ
4. ZADAĆE ČLANOVA STRUČNOG TIMA

VODITELJI: STRUČNI TIM VRTIĆA I RAVNATELJICA

     
 
Dječiji vrtići Bili cvitak
A.K.Matasa 8, Sinj tel. 825-617

Sva prava pridržana © 2009- 2019