:: Arhiva po godinama ::

Datum objave:9.3.2016.
Bagatelna nabava 2016 - Potrošni materijal

Na temelju članka 24. stavka 3.i 4. Zakona o javnoj nabavi (N.N.90/11,83/13,143/13,i 13/14) dana 09.ožujka 2016.g ravnateljica donosi sljedeću:

ODLUKA O POČETKU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE POTROŠNOG MATERIJALA ZA RAD SDJECOM ZA POTREBE DJEČJEG VRTIĆA „BILI CVITAK“ SINJ ZA 2016.GODINU
Natječaj

     
 
Dječiji vrtići Bili cvitak
A.K.Matasa 8, Sinj tel. 825-617

Sva prava pridržana © 2009- 2019