:: Arhiva po godinama ::

Datum objave:20.4.2016.
2016 - Odabir nabave za potrošni materijal za djecu

Na osnovu članka 96. Zakona o javnoj nabavi (N.N.90/2011) i članka 25. Pravilnika o provedbi
postupka bagatelne nabave v.d. ravnateljica DV“ Bili cvitak“ donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave potrošnog materijala za rad s djecom:
Nabava potrošnog materijala za rad s djecomza potrebe DV“Bili cvitak“ Sinj do 31.12.216.g
Ev.broj


Odabir

     
 
Dječiji vrtići Bili cvitak
A.K.Matasa 8, Sinj tel. 825-617

Sva prava pridržana © 2009- 2019