:: Arhiva po godinama ::

Datum objave:2.5.2017.
Upis u vrtiće 2017

Na temelju čl.1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i čl.4 Pravilnika o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove u vlasništvu grada Sinja, Dječji vrtić Bili cvitak Sinj, A.K.Matasa 8 objavljuje:

O G L A S

o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslicaDječjeg vrtića Bili cvitak Sinj za pedagošku godinu 2017./2018.

Zaprimanje zahtjeva započinje sutra 03.05.2017. i traje do 17.05.2017.g u tajništvu vrtića svaki radni dan od 09,00 - 15,00 i petkom od 09,00 - 18,00 h.

Za sve dodatne informacije može se obratiti na telefone 823-166, 825-617.Oglas
Zahtjev
Upitnik
Oglas
Zahtjev
Upitnik

     
 
Dječiji vrtići Bili cvitak
A.K.Matasa 8, Sinj tel. 825-617

Sva prava pridržana © 2009- 2019