:: Arhiva po godinama ::

Datum objave:3.1.2018.
Natječaj - Spremač/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13)
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj dana 03.01.2018.g raspisuje:


N A T J E Č A J

1. za radno mjesto spremača/ice na određeno nepuno radno vrijeme (4 h) do 30.lipnja 2018.g– 1
izvršitelj/ica

 Natječaj

     
 
Dječiji vrtići Bili cvitak
A.K.Matasa 8, Sinj tel. 825-617

Sva prava pridržana © 2009- 2019