:: Arhiva po godinama ::

Datum objave:12.4.2019.
Upis u jaslice/vrtić 2019/2020

Na temelju čl.1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i čl.4 Pravilnika o upisu i  načinu ostvarivanja prednosti pri upisu  djece u predškolske ustanove u vlasništvu Grada Sinja, Dječji vrtić Bili cvitak Sinj, A.K.Matasa 8 ,  objavljuje:

O B  A  V  I  J  E  S  T

o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj za pedagošku godinu 2019./2020.
 Obavijest

Zahtjev
Upitnik


 Obavijest

 Zahtjev
 Upitnik

     
 
Dječiji vrtići Bili cvitak
A.K.Matasa 8, Sinj tel. 825-617

Sva prava pridržana © 2009- 2021