:: Arhiva po godinama ::

Datum objave:6.2.2020.
Jednostavna nabava - 2020

Dječji vrtić Bili cvitak Sinj, oglašava pozive za dostavu ponuda za javnu nabavu 2020.

 Kruh
 Perad
 Meso 
 Robe široke potrošnje
 Povrće 
 Voće 
 Mlijeko 
 Didaktika 
 Gorivo 
 Potrošni 

     
 
Dječiji vrtići Bili cvitak
A.K.Matasa 8, Sinj tel. 825-617

Sva prava pridržana © 2009- 2021