Dani predškolskog odgoja i obrazovanja – Mirisi djetinjstva

27. DANI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE MIRISI DJETINJSTVA    “ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI”   Važni datumi: 16.9.2024. Slanje cjelovitih radova za zbornik: 5.10.2024. Obavijest autorima o statusa rada 9.9.20204. Slanje sažetaka radionica 16.9.2024. Prijave za izlaganje prakse do 1.10.2024. Rana kotizacija od 1.10.2024. Kasna kotizacija 14. i 15. 11. […]