Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave

Natječaji Bili Cvitak

IZRADA NOVOG RAZVODA CENTRALNOG GRIJANJA SA DJELOMIČNOM REKONSTRUKCIJOM KOTLOVNICE I SA IZMJENOM RADIJATORA U DV MASLAČAK SINJ EV – 01/2022 NAZIV JAVNOG NARUČITELJA: Dječji vrtić Bili cvitak Sinj, Žankova glavica 3, 21230 Sinj Kontakt: Mirjana Pavić, ravnateljica 099 812 8331 Nina Boko- Barać 021/825-617, fax: 021/825-616 e-pošta: tajnistvo.bilicvitak@gmail.com, nina.bokobarac@gmail.com, Dječji vrtić Bili cvitak Sinj pokreće […]

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Nabava radova adaptacije zgrade dječjeg vrtića

1. OPĆI PODATCI O NARUČITELJU Naziv: Dječji vrtić „Bili cvitak“ Sjedište i adresa: Žankova glavica 3, 21230 Sinj OIB: 27203686262 IBAN: HR 3124020061100597360 Telefon: 021 825 617 ; Fax: 021 825 616 Internetska adresa: http://www.bilicvitak.hr Odgovorna osoba naručitelja: ravnateljica, Mirjana Pavić 2. OPIS PREDMETA NABAVE Nabava radova adaptacije prostora Alkarić kako je navedeno u troškovniku […]

66. rođendan dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj

Bezbroj se dječjih rođendana proslavilo u našem vrtiću, a prvi dan lipnja rezerviran je da Bili cvitak postane slavljenik. Ove godine slavimo 66. prekrasnih godina postojanja našeg dječjeg carstva ispunjenog ljubavlju, dječjim koracima, smijehom, igrom i ponekim nestašlukom. Ove godine rođendan se proslavo u svakom objektu i u svakoj grupi na poseban način. Bilo je […]

Natječaji

Natječaji Bili Cvitak

NATJEČAJ za radno mjesto 1. Stručni suradnik – edukacijski rehabilitator (u produženom boravku) – 5. svibnja 2022.g – DOKUMENT 2. Viša medicinska sestra – zdravstveni voditel na određeno nepuno radno vrijeme (20 h) – 5. svibnja 2022.g – DOKUMENT 3. Voditelja/ica programa ranog učenja engleskog jezika – jedan ( 1 ) izvršitelj/ica – na određeno […]

Obavijest o upisu 2022 – 2023

DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK SINJ Žankova glavica 3, 21 230 SINJ KLASA: 601-08/22-01/59 UR.BROJ: 2181-8-09-22-02-1 Sinj, 3. svibnja 2022.g Na temelju čl.1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), Odluke Upravnog vijeća od 02. svibnja 2022. i čl.4 Pravilnika o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove u […]

Obavijest o početku provedbe projekta Mala sinjska priča

DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK SINJ O B A V I J E S T – P R O D U Ž E N I  B O R A V A K POŠTOVANI RODITELJI, OBAVJEŠTAVAMO VAS DA OD PONEDJELJKA 4. TRAVNJA 2022. POČINJEMO SA PROVEDBOM PROJEKTA PRODUŽENOG PROGRAMA POD NAZIVOM „MALA SINJSKA PRIČA“. RODITELJSKI SASTANCI ZA […]

Natječaji

Odgojitelj/ica predškolske djece na neodređeno puno radno vrijeme – Dokument Kuhar/ica na neodređeno puno radno vrijeme- Dokument Projektni koordinator/ica na određeno puno radno vrijeme – Dokument Financijski referent/ica na određeno nepuno radno vrijeme – Dokument Administrator/ica projekta na određeno nepuno radno vrijeme – Dokument Odgojitelj/ica predškolske djece na određeno nepuno radno vrijeme – Dokument Voditelja/ica […]

Jednostavna nabava – pozivi za dostavu ponuda

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA i UPUTE PONUDITELJIMA EV 9/2022 – UNP Plin za centralno grijanje – Dokument POZIV ZA DOSTAVU PONUDA i UPUTE PONUDITELJIMAEv10/2022 – LOŽ ULJE ZA CENTRALNO GRIJANJE – Dokument