Izvještaj o provedbi projekta ‘Zajedno za djecu Sinja’

Korisnik projekta Dječji vrtić „Bili cvitak“ sa partnerima Gradom Sinjem, Gradskim društvom Crvenog križa Sinj, udrugom za promicanje cjelovite dobrobiti čovjeka, društva i prirode Cjelovit život i udrugom za sportsku rekreaciju "Cvrčak" provodi projekt Zajedno za djecu Sinja kojim se omogućava aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine na […]

Izvještaj o provedbi projekta Zajedno za djecu Sinja

Korisnik projekta Dječji vrtić „Bili cvitak“ sa partnerima Gradom Sinjem, Gradskim društvom Crvenog križa Sinj, udrugom za promicanje cjelovite dobrobiti čovjeka, društva i prirode "Cjelovit život" i udrugom za sportsku rekreaciju "Cvrčak" provodi projekt Zajedno za djecu Sinja kojim se omogućava aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine na […]

Radionice kulturnih aktivnosti i volontiranja

Održane početne radionice kulturnih aktivnosti i volontiranja Predavač Ištvan Kerekeš  održao je uvodnu radionicu kulturnih aktivnosti gdje su se sudionici mogli upoznati sa samim pojmom i karakteristikama kulturnih aktivnosti. Obzirom da kulturne aktivnosti predstavljaju događaji ili sastanci koje organizira određeno društvo, gospodin Ištvan je posebno naglasio veze između članova iste zajednice odnosno određenog društva koje […]

Semafor

EDUKACIJA ZA GERONTODOMAĆICE I NJEGOVATELJICE Održane su uvodne radionice/edukacije za gerontodomaćice i njegovateljice. Program osposobljavanja za gerontodomaćice  traje  160 sati. Podijeljen je na  teorijski  dio u trajanju od 65 sati i na vježbe u trajanju od 14 sati. Teorijski dio  se izvodi u učionicama ustanove  Centra za obrazovanje odraslih SEMAFOR. Program osposobljavanja za njegovateljice traje […]

Sportske radionice

Održana prva sportska radionica U Muzeju Cetinske krajine održana je prva radionica na temu “Sport i pravilna prehrana” od strane Suvremenog učilišta u Splitu. Predavač Antonio Požgaj obradio je spomenutu temu s posebnim osvrtom na problematiku dijabetesa te prevencije istog kroz sportske aktivnosti i pravilnu prehranu. Izložio je benefite pravilne prehrane po pitanju tjelesne aktivnosti […]

‘Zajedno za djecu Sinja’

U sklopu provedbe projekta „Zajedno za djecu Sinja“ kodnog broja UP.02.1.1.12.0005 krenula je provedba radionica socijalnih usluga/aktivnosti centra za savjetovanje i podršku i edukacije za nezaposlene osobe. Potpisani su ugovori sa edukatorima za sljedeće radionice i edukacije: Grupa 1. Radionice o volontiranju Grupa 2. Radionice kulturnih aktivnosti Grupa 7. Radionice suhozida Grupa 8. Klesarske radionice […]