Dani predškolskog odgoja i obrazovanja – Mirisi djetinjstva

27. DANI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

MIRISI DJETINJSTVA

 

 “ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI”

 

Važni datumi:

16.9.2024. Slanje cjelovitih radova za zbornik:
5.10.2024. Obavijest autorima o statusa rada
9.9.20204. Slanje sažetaka radionica
16.9.2024. Prijave za izlaganje prakse
do 1.10.2024. Rana kotizacija
od 1.10.2024. Kasna kotizacija
14. i 15. 11. 2024. Održavanje skupa

 

REGISTRACIJA (OBAVEZNA ZA SVE SUDIONIKE):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgBue8TSPp835kq0GB622whN5qA2UbocbXHd78Dchtp_WC_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

CJELOVITE RADOVE ZA ZBORNIK potrebno je dostaviti na zbornik.sinj@gmail.com (upute za pisanje dostupne niže)
– predložak za pisanje znanstvenih radova možete pronaći OVDJE
– predložak za pisanje stručnih radova možete pronaći OVDJE
– predložak za pisanje prikaza prakse možete pronaći OVDJE

 

SAŽETKE RADIONICA potrebno je dostaviti na radionicesinj@gmail.com
– predložak za sažetak radionice možete pronaći OVDJE

 

PRIJAVE ZA IZLAGANJE PRAKSE potrebno je dostaviti na izlaganje.prakse.sinj@gmail.com  (opisati izlaganje prakse kroz sažetak do 200 riječi)

 

KOTIZACIJA:

  • rana kotizacija(za uplate do 1.10. 2024.) iznosi 130 €
  • kasna kotizacija(za uplate od 1.10.) iznosi 150 €
  • ranajednodnevna kotizacija (obvezna naznaka datuma) iznosi  80 €
  • kasna jednodnevna kotizacija (obvezna naznaka datuma) iznosi 90 €
  • grupa 5 i više članova za jedan dan:rana kotizacija 60  € po sudioniku; kasna kotizacija 70 € po sudioniku
  • grupa od 5 i više članova za oba dana: rana kotizacija100€ po sudioniku; kasna kotizacija 130€ po sudioniku

 

Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj  IBAN HR3124020061100597360
Naznaka „Dani predškolskog odgoja i obrazovanja – Mirsi djetinjstva”
Model HR00 – kod poziva na broj molimo upišite OIB ustanove ili vlastiti OIB

Imate pitanje?

Pošalji te nam mail, odgovoriti ćemo vam u najkraćem mogućem roku.