Jednostavna nabava

Plan nabave

Registar ugovora

Jednostavna nabava

Zakon o javnoj nabavi : Sprečavanje sukoba interesa

Sukladno članku 80.st.2.toč.1. Zakona o javnoj nabavi( Narodne novine 120/16) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Dječji vrtić Bili cvitak Sinj kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 76. i članka 77. Zakona o javnoj nabavi.