Kontakt

PODRUŽNICE

Bili Cvitak

Maslačak

Ferata

Alkarić

Vrapčić

Potočnica

Ljiljan

Nikolino

Vrilo

STRUČNI TIM

RADNO VRIJEME ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA VRTIĆA

DJELATNIK RADNO MJESTO RAD SA STRANKAMA DNEVNI ODMOR
Ravnatelj 7/8h – 15/16h
Srijeda: 9-17h
Srijedom od 9-17h (ili prethodno dogovorenim sastankom) Pola sata svaki dan
Tajnik 8h -16h Svaki dan od 9-11h Pola sata svaki dan
Voditelj računovodstva 7-15h / Pola sata svaki dan
Materijalni knjigovođa 7-15h
Petkom 11:30-19:00
Svaki dan od 9-11h
Petkom 11:30-19:00h
Pola sata svaki dan

RADNO VRIJEME STRUČNOG TIMA VRTIĆA

DJELATNIK RADNO VRIJEME RAD SA STRANKAMA
Pedagog Ana Vukas (Kneza Branimira 3) Ponedjeljak-Petak - 07:30-14:30
Četvrtak - 12:00-19:00
Pola sata svaki dan
Pedagog Anita Šuća (Žankova glavica 3) Ponedjeljak-Petak - 8:00-15:00
Srijeda - 11:00-18:00
Pola sata svaki dan
Psiholog Petromila Vugdelija (Kneza Branimira 3) Ponedjeljak-Petak - 8:00-15:00
Utorak - 12:00-19:00
Pola sata svaki dan
Edukacijski rehabilitator Andrea Tomašević (Kneza Branimira 3) Utorak-Petak - 8:00-15:00
Ponedjeljak - 12:00-19:00
Pola sata svaki dan
Zdravstveni voditelj Ana Efendić (Put Šumarije 1) Ponedjeljak-Petak - 07:30-14:30
Srijeda - 12:00-19:00
Pola sata svaki dan

Stručni suradnici mogu po potrebi posla mijenjati radno vrijeme

RADNO VRIJEME VRTIĆA

OBJEKT RADNO VRIJEME
Bili cvitak, A.K.Matasa 8 06:00-19:00
Maslačak, Kneza Branimira 3 06:00-19:00
Alkarić, Brnaze 5 06:00-19:00
Vrapčić, Brnaze 420 06:00-19:00
Nikolino, Brnaze 423c 06:00-17:00
Ljiljan, Turjaci 22 a 06:00-16:00
Potočnica, Glavice 230 06:00-19:00
Vrilo, Obrovac Sinjski 242 06:00-19:00
Ferata, Tripalov voćnjak 2 06:00-16:00