Mala sinjska priča

Dječjem vrtiću Bili cvitak Sinj odobren je projekt naziva „Mala sinjska priča“ u iznosu od 4.604.600,00 HRK za koji je dana 23. prosinca 2021. godine potpisan Ugovor o dodjeli
bespovratnih sredstava, UP.02.2.2.16.0195.

Projekt je odobrilo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u sklopu poziva UP.02.2.2.16 „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU
Naziv projekta: Mala sinjska priča
Kodni broj: UP.02.2.2.16.0195
Fond: Europski socijalni fond
Korisnik: Dječji vrtić Bili cvitak Sinj, OIB: 27203686262
Partner: Grad Sinj, OIB: 03210055420
Ukupna vrijednost projekta: 4.604.600,00 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 4.604.600,00 HRK
Iznos sufinanciranja: 4.604.600,00 HRK (100%)
Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15 %) i iz
Europskoga socijalnog fonda (85 %).
Razdoblje provedbe: 23.12.2021. – 23.08.2023. (20 mjeseci)
Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, OIB:
53969486500, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, OIB: 91547293790, Savska cesta 64, 10000 Zagreb
Kratki opis projekta:
Projekt doprinosi usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kroz uvođenje produljenog radnog vremena, edukaciju stručnih djelatnika i opremanje prostora, što će omogućiti jačanje kapaciteta odgojitelja i stručnih suradnika i dodatno poticajno okruženje za rast i razvoj djece u vrtiću.

Planirano je unaprijediti i proširiti usluge ustanove uvođenjem produljenog radnog vremena u 8 odgojnih skupina u centralnom objektu „Bili Cvitak“ i područnim objektima PO Alkarić, PO Maslačak, PO Vrapčić, PO Potočnica i PO Ljiljan, što podrazumijeva zapošljavanje 8 odgojiteljica na pola radnog vremena, te 4 posebna programa: glazbeni, plesni, engleski i sportski program. Održivost projekta zajamčena je izgrađenim kapacitetima, odnosno završenim programima usavršavanja 17 stručnjaka koji će stečenim znanjima pridonijeti kvaliteti rada s djecom, ali i povećanju kvalitete usluge same ustanove, što se ogleda kroz novouvedene programe verificirane od strane nadležnog ministarstva te ojačanim materijalnim i kadrovskim kapacitetima kojima se stječu sve pretpostavke za nesmetanu daljnju provedbu novouvedenih programa i nakon završetka projekta.

Kontakt: jelena.alcic.bilicvitak@gmail.com

Sadržaj objave isključiva je odgovornost ustanove DV Bili cvitak Sinj

DOKUMENT

MALA SINJSKA PRIČA

Imate pitanje?

Pošalji te nam mail, odgovoriti ćemo vam u najkraćem mogućem roku.