NATJEČAJ za radno mjesto: Odgojitelj/ica predškolske djece na određeno puno radno vrijeme

Dječji vrtić Bili cvitak Sinj

Žankova glavica 3, 21230 Sinj

Sinj, 24. studenog  2023.g

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj: 10/97, 107/07, 94/13 i 57/22), čl.2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću(NN 133/97), čl.22. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Bili cvitak Sinj i članka 29. Statuta, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak na  temelju odluke donesene na 34. sjednici raspisuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto:

1.Odgojitelj/ica predškolske djece na određeno puno radno vrijeme  – 2 izvršitelj/ice (m/ž)

do 30. lipnja 2024.g

2.Odgojitelj/ica predškolske djece na određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ice (m/ž)

do povratka odsutne djelatnice

 

Više o natječaju možete pročitati na linku: https://bilicvitak.hr/wp-content/uploads/2023/11/Natjecaj-O-studeni.docx
Više o natječaju možete pročitati na linku: https://bilicvitak.hr/wp-content/uploads/2023/11/Natjecaj-studeni-O.docx

Imate pitanje?

Pošalji te nam mail, odgovoriti ćemo vam u najkraćem mogućem roku.