NATJEČAJI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj: 10/97, 107/07, 94/13 i 57/22), čl.2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću(NN 133/97), čl.22. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Bili cvitak Sinj i članka 29. Statuta, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak na  temelju odluke donesene na 32. sjednici raspisuje:

NATJEČAJE za radna mjesta:

 1. Odgojitelj/ica predškolske djece na neodređeno puno radno vrijeme – 9 izvršitelj/ice (m/ž)
  https://bilicvitak.hr/wp-content/uploads/2023/10/Natjecaj-odgojitelj-listopad.docx
 2. Spremača/ice na određeno  puno radno vrijeme (40 h)  – 1 izvršitelja/ice do 30. lipnja 2024.g
  https://bilicvitak.hr/wp-content/uploads/2023/10/Natjecaj-spremacica-O.docx
 3. Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju na određeno nepuno radno vrijeme (20 h)  – 3 izvršitelja/ice do 30. lipnja 2024.g
  https://bilicvitak.hr/wp-content/uploads/2023/10/Pomocnici-nepuno.docx
 4. Spremača/ice na  neodređeno  puno radno vrijeme (40 h)  – 3 izvršitelja/ice
  https://bilicvitak.hr/wp-content/uploads/2023/10/Natjecaj-spremacica-listopad.docx
 5. Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju na određeno  puno radno vrijeme (40 h)  – 3 izvršitelja/ice do 30. lipnja 2024.g
  https://bilicvitak.hr/wp-content/uploads/2023/10/Natjecaj-pomocni-radnik.docx
 6. Odgojitelj/ica predškolske djece  na određeno puno radno vrijeme  – 1 izvršitelj/ice (m/ž)  do povratka odsutne djelatnice
  https://bilicvitak.hr/wp-content/uploads/2023/10/Natjecaj-odgojitelj-N.docx

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Imate pitanje?

Pošalji te nam mail, odgovoriti ćemo vam u najkraćem mogućem roku.