NATJEČAJI

Dječji vrtić Bili cvitak Sinj

Žankova Glavica 3, Sinj

KLASA: 112-03/24-01/36

URBROJ: 2181-8-09-24-01-1

Sinj, 25.travnja 2024. g

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj: 10/97, 107/07 i 94/13), čl.2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97),  i članka 50. Statuta, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak na temelju odluke donesene na 41. sjednici, održanoj dana 16.travnja 2024.g raspisuje:

SLJEDEĆE NATJEČAJE:
Natječaj logoped
Natječaj VMS

 

Imate pitanje?

Pošalji te nam mail, odgovoriti ćemo vam u najkraćem mogućem roku.