O nama

O nama

Dječji vrtić Bili cvitak Sinj je ustanova za odgoj i obrazovanje djece ranog i predškolskog uzrasta na području Grada Sinja. Ima 9 objekata i to: Bili cvitak (A. K. Matasa 8), Maslačak (K. Branimira 3), Alkarić (Brnaze 5), Potočnica (Glavice 230), Vrapčić (Brnaze 420) i Ljiljan (Turjaci 22), Nikolino (Brnaze 423 c), Vrilo (Obrovac sinjski 242) i Ferata (Tripalov voćnjak 2).

Svaki od ovih objekata ima svoje specifičnosti, 4 su namjenski građena, a dva su u istoj zgradi koju dijele s osnovnim školama. Okruženje svakog vrtića je različito te pruža mogućnosti oblikovanja vlastitog izričaja i osobnosti. 

Vrtić Bili cvitak Sinj organizira i provodi programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece od navršenih godinu dana do polaska u školu.

Funkcioniranje vrtića i cjelokupni rad zasniva se na očuvanju tjelesnog i mentalnog zdravlja kao i na poticanju cjelovitog razvoja i potencijala svakog pojedinog djeteta. Prateći suvremene spoznaje i dostignuća o zakonitostima rasta i razvoja djece, nastojimo osigurati povoljne i optimalne odgojno – obrazovne uvjete tako ustrojstvo rada usmjeravamo što kvalitetnijem zadovoljavanju potreba i prava djece, roditelja i svih zaposlenika.

Njegujemo i veliku pozornost pridajemo kvalitetnim odnosima s roditeljima kao i čitavom lokalnom zajednicom, poštivajući obilježja i karakteristike prirodnog, kulturološkog i društvenog konteksta.

Kurikulum našeg vrtića temelji se na svim važećim zakonskim i podzakonskim aktima i propisima koji su vezani za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u RH.

Naša misija i vizija

Vizija: Vrtić Bili cvitak je mjesto rasta i razvoja svakog djeteta u poticajnom okruženju. To od nas traži kontinuirano stručno usavršavanje, istraživanje u praksi i promišljanje o njezinu unaprjeđivanju.

Misija vrtića je stvaranje kvalitetnijih uvjeta za razvoj, odgoj i učenje djece. Imamo kompetentne djelatnike otvorene za cjeloživotno učenje i partnerstvo s roditeljima na dobrobit djece. Zajedno činimo zajednicu koja uči.

Programi koje provodimo utemeljeni su na humanističko-razvojnom pristupu koji je usmjeren na razvoj dječjih potencijala, poštivanje dječjih prava i uvažavanje individualnih potreba djece.

Kroz svoje programe njegujemo identitet i kulturu vrtića te sinergiju s lokalnom zajednicom.