O PROJEKTU „MALA SINJSKA PRIČA“

Uvođenje produženog radnog vremena dječjeg vrtića s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji

Dječji vrtić Bili cvitak Sinj, u partnerstvu s Osnivačem Gradom Sinjem, dana 2. studenoga 2021. godine od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dobio je pozitivnu odluku o sufinanciranju 100% prihvatljivih troškova projekta DV Bili cvitak Sinj pod nazivom „Mala sinjska priča“.

Nastavno na pozitivnu odluku, između DV Bili cvitak Sinj i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 23. prosinca 2021. godine, potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 4.604.600,00 kn, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%.

Projektne aktivnosti trajat će 20 mjeseci i to od 23. prosinca 2021. (od dana potpisivanja Ugovora) do 23. kolovoza 2023. godine odnosno do završetka projekta.

Cilj projekta

Omogućiti produženi boravak uvodeći nove programe s ciljem poboljšanja kvalitete usluga Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj u odgojno-obrazovnom radu s djecom rane i predškolske dobi i bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života.

Osnovni podaci o projektu

– Očekivani početak projektnih aktivnosti planiran je za mjesec veljaču 2022. godine.

– Uvodi se produženo radno vrijeme za boravak djece u odgojnim skupinama. Produženi boravak odnosi se na nastavak odgojno–obrazovnog rada poslije završetka redovnog primarnog programa u trajanju od 16 do 20 sati za korisnike jutarnjih programa i od 19 do 21 sat za korisnike popodnevnih programa.

– Projektom se povećava kvaliteta usluga u okviru redovnog programa Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj, uvođenjem novih verificiranih programa:

  1. program ranog učenja engleskog jezika
  2. plesni program
  3. sportski program
  4. glazbeni program

 

– Produženim boravkom osigurava se veća dostupnost usluga u 10 odgojnih skupina (jasličkih i vrtićkih) u objektima Bili cvitak, Maslačak, Alkarić, Vrapčić i Ljiljan.

– Projekt osigurava zapošljavanje ukupno 24 osobe na pola radnog vremena i to: 10 odgojitelja/ica, 1 kineziolog/inja, 1 profesor/ica engleskog jezika, 4 stručna suradnika, 1 viša medicinska sestra, 4 zaposlenika tehničkog osoblja, te 3 zaposlenika na provedbi projektnih aktivnosti.

– U projekt će se uključiti minimalno 80 djece u svim objektima vrtića.

– Djeca koja su upisana u redovni program, a koja prema potrebama roditelja koriste produženi boravak, u vrtiću mogu boraviti maksimalno 10 sati (prema odredbama Državnog pedagoškog standarda). Ukoliko djeca imaju potrebu kasnijeg dolaska u vrtić primjerice u 8 sati, mogu ostati u vrtiću do 18 sati. Ukoliko dođu u 9 sati mogu ostati do 19 sati ili od 10 do 20 sati.

– Djeci korisnicima popodnevnog programa, vrijeme boravka produžuje se od 15 do 21 sat, a uključuje osim redovnih obroka i dodatni topli obrok- večeru.

– 17 odgojno-obrazovnih djelatnika bit će uključeni u stručno usavršavanje. – Nabavit će se nova didaktička sredstva i oprema za unutarnje i vanjske prostore vrtića, kao i za kuhinju.

– Roditelji za svako upisano dijete plaćaju istu cijenu koju je utvrdio Osnivač, neovisno o tome polaze li djeca redoviti program ili koriste neku od usluga produženog boravka koji se financiraju kroz projektne aktivnosti.

– Svi dodatni programi besplatni su za sve polaznike! Kontakt za više informacija: 021 825 617, 099 812 8331, 098 185 31 44

MALA SINJSKA PRIČA osnovni podaci o projektu

Anketa

Imate pitanje?

Pošalji te nam mail, odgovoriti ćemo vam u najkraćem mogućem roku.