ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBE ŠIROKE POTROŠNJE ZA POTREBE DJEČJEG VRTIĆA „BILI CVITAK“ SINJ ZA 2023. GODINU

Podaci o naručitelju: Dječji vrtić“Bili cvitak“, Žankova glavica 3, 21230 Sinj
Matični broj: 30680130000, OIB:27203686262
Predmet nabave:  Nabava robe široke potrošnje, CPV 1580000
Vrijeme u kojem će se vršiti nabava: 2023.g

Procijenjena vrijednost nabave:  25.200,00 € (bez PDV-a)
Planirana sredstava bez PDV-a:    25.200,00 €

Financijska sredstva za nabavu planirana su u Planu nabave za 2023.
Evidencijski broj nabave: EV 6-2023

Postupak nabave: Postupak će se provesti objavom poziva na web stranici naručitelja i slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta.

U Povjerenstvo za provedbu postupka nabave robe imenuju se slijedeći službenici:

Nina Boko-Barać, dipl.iur.
Vanda Sesardić, voditelj računovodstva
Ivan Bitunjac, ekonom

Članovi povjerenstva za provedbu postupka nabave koordiniraju pripremu i provođenje postupka nabave , sudjeluju u postupku otvaranja, pregleda i ocjene ponuda, te obavljaju ostale poslove u vezi s postupkom nabave .

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Odgovorna osoba naručitelja je ravnateljica Mirjana Pavić

Preuzmi dokument

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE U PREDMETU JEDNOSTAVNE NABAVE

 

Imate pitanje?

Pošalji te nam mail, odgovoriti ćemo vam u najkraćem mogućem roku.