Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto stručni sutadnik: pedagog – pripravnik

DJEĞJI VRTIĆ BILI CVITAK SINJ ŽANKOVA GLAVICA 3, 21230 SINJ

KLASA:112-01/21-01/116 URBROJ:2175-09- 21- 01- 2

SINJ, 05.studenoga 2021.g

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,107/07 i 94/13 ), Upravno vijeće na svojoj 01. sjednici održanoj 05. 11. 2021.g donosi sljedeću :

 

O D L U K U

o poništenju natječaja za radno mjesto stručni suradnik: pedagog- pripravnik

  1. Poništava se natječaj za radno mjesto stručni suradnih: pedagog pripravnik , I izvrsitelj/ica na odredeno, puno radno vrijeme, objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnim plotama Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj dana 10. 2021.g
  2. Natječaj se poništava radi potrebe uskladivanja teksta natjećaja s uvjetima propisanim kroz mjeru HZZ, „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“
  3. Ova odlukabit će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj
  4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Dostaviti:

  1. Hrvatski zavod za zapošljavanje
  2. Oglasna ploča
  3. Pİsmohrana

Imate pitanje?

Pošalji te nam mail, odgovoriti ćemo vam u najkraćem mogućem roku.