Odluka o upisu djece u jaslice/vrtić dječjeg vrtića Bili Cvitak Sinj za 2022./2023. pedagošku godinu.

Dječji vrtić Bili cvitak Sinj
Žankova glavica 3, 21230 Sinj
Klasa: 601-08/22-01/72
Ur. broj: 2181-8-09-22-01-1
Sinj, 27. lipnja 2022. g.

Na temelju članka 1.a. i čl. 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, NN 107/07, NN 94/13, NN 98/19 NN 57/22), Opće uredbe o zaštiti podataka čl. 3.,4,5. i Pravilnika o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove u vlasništvu Grada Sinja, Komisija za upis djece u vrtić na sjednici održanoj 21.lipnja 2022.g. donijela je sljedeću:

ODLUKU O UPISU DJECE U JASLICE/VRTIĆ DJEČJEG VRTIĆA BILI CVITAK SINJ ZA 2022./2023. PEDAGOŠKU GODINU

Popis primljene djece možete vidjeti na linku.

Imate pitanje?

Pošalji te nam mail, odgovoriti ćemo vam u najkraćem mogućem roku.