Opći akti

Pristup informacijama

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI

Statut i pravilnici

Zakoni i propisi

Temeljem čl. 10. st.1 Zakona o pravu na pristup informacijama(NN25/13,85/15) DV Bili cvitak objavljuje zakone i ostale propise koji se odnose na područje rada: