Savjeti stručnog tima

Priprema za polazak u vrtić

Korisni savjeti za prve dane u vrtiću

Priprema za školu

Prije polaska u školu bilo bi dobro da

Područje Dijete treba znati
FINA MOTORIKA ŠAKE I PRSTIJU grafomotoričke vještine (uvježbavaju se u aktivnostima crtanja, slikanja, modeliranja) – pravilno držati olovku (kontrolirati pritisak olovke)
– vući crtu od točke do točke i između crta
– povlačiti valovite, kružne i uglate linije
– precrtati likove: krug, kvadrat, trokut, križ, iks
SLUŠNO OPAŽANJE I RAZLIKOVANJE – imenovati početni glas u riječi
– povezati glasove u riječ
– rastaviti riječ na glasove
– znati kojim se redoslijedom pojavljuju (prvi, srednji i zadnji)
PROSTORNI ODNOSI – što je: gore, dolje, ispred, iza, ispod, iznad
– što je: desno, lijevo (na sebi, na drugome, na slici)
– uočiti smjer kretanja
– koristiti pravilan smjer pisanja (s lijeva na desno)
VREMENSKI ODNOSI – razlikovati: jutro-podne-večer; prije podne–poslije podne; jučer–danas–sutra
– znati godišnja doba
– imenovati dane u tjednu
LATERALIZACIJA -pisati i crtati dominantnom rukom
MATEMATIČKE VJEŠTINE – mehanički brojiti do 30
– imati pojam količine
– imati pojam broja do 10
– veći–manji broj
POZNAVANJE BOJA – točno imenovati i prepoznavati sve boje i nijanse
KONCENTRACIJA PAŽNJE – usmjeriti pažnju na zadatak: broj minuta koliko ima godina
– sudjelovati u igri do 60 minuta
GOVOR – razumjeti tuđi govor
– izražavati svoje misli i potrebe
– ispravno izgovarati sve glasove
SAMOSTALNOST – potpuno se samostalno odijevati i obuvati
– biti samostalno u održavanju higijene
– pitati kad nešto ne razumije
– pokušati samo riješiti problem, a ne brzo odustajati
SOCIJALNI RAZVOJ – pretežno se igrati u grupi djece
– konflikte rješavati verbalno, a ne fizičkom agresijom
– uočavati potrebe i interese drugih
– može čekati svoj red
– držati se važećih pravila
– biti socijalno kompetentan
EMOCIONALNI RAZVOJ – suzdržati se od naglih emocionalnih izljeva (bijes, plač, histerija,…)
– osjećati «ja to mogu»
– imati osjećaj za druge (empatija) – pokušati pomoći ili utješiti drugo dijete
– veseliti se uspjehu i prihvaćati neuspjeh