Stručni tim

IME/ZANIMANJE RADNO MJESTO KONTAKT PODATCI
Ana Efendić bacc. med. techn. Zdravstveni voditelj 099-367-1329
zdr.voditelj@gmail.com
Ana Vukas dipl. pedagog i dipl. sociolog Pedagog 822-001
ana.vukas.ped@gmail.com
Andrea Tomašević mag.rehab.educ. Edukacijski rehabilitator 095-200-0960
edukacijskirehabilitator.at.bc@gmail.com
Petromila Vugdelija mag. psiholog Psiholog 099 526 7079
Anita Šuća mag. pedagog Pedagog anitasuca18@gmail.com